Wat is content?

Content is een heel breed concept. Wat bedoelen we nu eigenlijk met dit woord?

In het algemeen is content betekenisvolle informatie voor een of meer doelgroepen. Uw nieuwsberichten, productbeschrijvingen, social media updates, maar ook de reviews die uw klanten schreven: allemaal content. 

Denk bij content overigens niet alleen aan tekstuele content. Foto's, illustraties, video's en infographics zijn net zo goed content, net zoals specificaties van producten.

Gebruikers nemen kennis van content (en creëren content) via verschillende (online) media. We moeten dus altijd de verschillende communicatie- en interactiekanalen in het oog houden. Content "leeft" praktisch altijd in een multi-channel of omni-channel context.

De verzameling content van een organisatie vormt als het ware een schatkamer, die het verdient om goed bewaakt en netjes beheerd te worden.

Wat willen we ermee?

Wat willen we bereiken met de content die we hebben (of nog missen)? Het antwoord op deze vraag leggen we vast in de content strategie. De strategie wordt veelal bepaald door de marketing afdeling (bij non-profits zijn dit vaak de afdeling communicatie of publiekszaken).

Hoe gaan we dat doen?

Als de content strategie is bepaald, de benodigde content ook daadwerkelijk beschikbaar is (of samengesteld kan worden) en de online platforms in de infrastructuur van de organisatie een gegeven zijn, komt content engineering om de hoek kijken. Deze discipline zorgt ervoor dat de door marketing of publiekszaken opgestelde strategische doelen ook daadwerkelijk (en bij voorkeur met bestaande middelen) gerealiseerd worden.